De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) kent 4 behandeltrajecten. Betaling vindt plaats per behandeltraject en dus niet per consult. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u meer lezen hierover.

Behandeltrajecten

Voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing noodzakelijk. Huisartsen aangesloten bij Vicino sturen de verwijzing meestal digitaal. Komt u op eigen initiatief of via een huisarts die niet is aangesloten bij Vicino, dan is het noodzakelijk dat u een verwijzing regelt en deze bij de eerste afspraak meeneemt. In deze verwijzing moet staan dat het om een GB-GGZ verwijzing gaat en wat de vermoedelijke diagnose is.

De verschillende behandeltrajecten zijn:

 • Onvoltooid behandeltraject (gemiddelde behandeltijd 120 minuten) € 228,04
 • Kort (gemiddelde behandeltijd 294 minuten) € 522,13
 • Middel (gemiddelde behandeltijd 495 minuten) € 885,01
 • Intensief (gemiddelde behandeltijd 750 minuten) € 1434,96

NB: deze tarieven zijn door de NzA vastgestelde maximumtarieven (zie www.puc.overheid.nl ). Het met uw zorgverzekeraar afgesloten contract kan leiden tot andere tarieven maar nooit hoger dan bovengenoemde.
Een face to face behandelsessie duurt 45 minuten met 15 minuten registratietijd. Hiervan kan in overleg afgeweken worden. EMDR behandelingen duren soms 90 minuten met 15 minuten registratietijd.
Mailcontact, telefonisch consult en een e-healthconsult worden binnen de behandelmodule geregistreerd met de minuten die het consult heeft geduurd en de minuten die aan administratie zijn besteed.

Kras competentiedesign heeft contracten met alle verzekeraars.
Behandeling binnen de GB-GGZ vallen onder het eigen risico. Dit is voor 2021 vastgesteld op € 385,--. Uw vrijwillige eigen risico kan hoger zijn. Alle zorg, behalve huisartsenzorg valt onder het eigen risico. Indien u reeds andere kosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen, hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp.

Vicino NHN

Indien uw huisarts verwijst via de ketenorganisatie Vicino NHN verloopt de financiële administratie via Vicino. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding of uw eigen risico.
Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering
Onderstaande problemen en stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering

 • aanpassingsstoornissen
 • specifieke fobieen
 • relatie en gezinsproblemen
 • seksuele problemen
 • slaapproblemen
 • burn-out wanneer deze veroorzaakt is door werk. Soms is er echter sprake van andere problematiek zoals depressie, angst of een somatoforme stoornis. Deze worden wel vergoed.
 • levensfase problematiek
 • psycho sociale problematiek (vereenzaming bijvoorbeeld)
 • existentiele problematiek (bv angst voor de dood, problemen vanuit geloof)

Wilt u begeleiding bij bovenstaande problemen dan is dat mogelijk. U zult de begeleiding dan zelf moeten betalen. Het geldende praktijktarief in 2021 is € 90,00 per sessie.

Annuleren van een afspraak

Afzeggen van de afspraak kan tot minimaal 24 uur van tevoren kosteloos, bij voorkeur telefonisch (of via voicemail).
Indien u niet minimaal 24 uur tevoren annuleert, wordt een tarief van € 45,-- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

 

logo kras competentie design

Kras competentiedesign

drs. Christine Schipperus

Van Hellemondtstraat 11
1701 ER Heerhugowaard
06 53854831
Info@krascompetentiedesign.nl

LID VAN:

 • NIP         visitatie certificaat

 

 

Kras competentiedesign | Van Hellemondtstraat 11 | 1701 ER | Heerhugowaard | t: 06-538 548 31 | e: info@krascompetentiedesign.nl