Kras competentiedesign voldoet aan de onderstaande standaarden en certificeringen.

BIG Certificering

De werkzame psychologen zijn BIG geregistreerd. Deze registratie leidt onder andere tot de bevoegdheid een beroep in de individuele gezondheidszorg uit te oefenen. Onderliggend is de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
Voor meer informatie zie: www.bigregister.nl

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Kwaliteitsstatuut Christine Schipperus
Kwaliteitsstatuut Mirjam de Boer

(Mocht de link niet werken gebruik shift tijdens het klikken)

NIP Visitatie

Kras competentiedesign is NIP gevisiteerd. Visitatie van de beroepsvereniging is gebaseerd op kwaliteitscriteria voortkomend uit relevante wet- en regelgeving zoals daar zijn: Wgbo, Wbp, Zvw, Wmg, Wkkgz en AVG. De visitatie sluit aan op de beroepscodes van psychologen.
Klik HIER voor het NIP visitatie certificaat

Keurmerk Basis GGZ - KIBG

Vanaf 2019 heeft Kras competentiedesign het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. We leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ landelijk.

Zorgstandaarden

Zorgstandaarden ondersteunen behandelaren bij het leveren van goede zorg.
Deze standaarden kunt u terug vinden op de website van GGZ zorgstandaarden

logo kras competentie design

Kras competentiedesign

drs. Christine Schipperus

Van Hellemondtstraat 11
1701 ER Heerhugowaard
06 53854831
Info@krascompetentiedesign.nl

LID VAN:

  • NIP         visitatie certificaat

 

 

Kras competentiedesign | Van Hellemondtstraat 11 | 1701 ER | Heerhugowaard | t: 06-538 548 31 | e: info@krascompetentiedesign.nl