Aanvullende informatie is te vinden via onderstaande links

Thuisarts.nl
Op de website thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie over ziekte (ook psychische aandoeningen) en gezondheid. Deze website is gemaakt door artsen. 

Zorgwaard fysiotherapie
Kras competentiedesign werkt vanuit een holistische visie samen met Zorgwaardfysiotherpie omdat wij van mening zijn dat lichaam en geest onlosmakelijk zijn verbonden en het lichaamsgerichte deel van psychische klachten sneller en efficiënter behandeld kunnen worden door een behandelaar met een lichaamsgerichte opleiding.
link: www.zorgwaard.com

Nederlands Instituut voor Psychologen
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de beroeps- en belangenvereniging van en door psychologen.
Link: www.psynip.nl

Nederlandse vereniging voor gezondheidszorgpsychologie
De NVGzP is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.
Link: www.nvgzp.nl

Vereniging EMDR Nederland
Website van de Vereniging EMDR Nederland
link: www.emdr.nl

Trimbos instituut
Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.
link: www.trimbos.nl

Fonds psychische Gezondheid
Een website van het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid. Op de psychowijzer kunt u informatie vinden over verschillende psychische problemen en verwijzingen naar instanties en literatuur.
link: www.psychowijzer.nl

Wij zijn mind
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Bij MIND kun je terecht voor informatie en advies van hulpverleners en lotgenoten. 
link: www.wijzijnmind.nl

Kies Beter
Op www.kiesbeter.nl vindt u een overzicht van zorgpolissen en kunt u deze vergelijken naar prijs en kwaliteit.

Denk wat je wilt
Op www.denkwatjewilt.nl/act vindt u inhoudelijke informatie over Acceptance and Commitment Therapy en de toepassing hiervan.

Mindfulness based cognitive therapie
Op www.mbcttrainingen.nl vindt u heldere uitleg over de toepassing van mindfulness binnen een psychologisch referentiekader.

Mindfulness oefeningen
Op www.mbcttrainingen.nl/audiobestanden.html vindt u diverse oefeningen uit de mindfulness die een waardevolle ondersteuning kunnen vormen bij uw behandeling.

VGZ mindfulness coach app
Onlangs heeft VGZ de gratis Mindfulness coach-app gelanceerd. Deze app helpt gebruikers beter om te gaan met stress en bevat oefeningen om zelfbewuster en ontspannen te worden. De app biedt een programma voor mindfulness in vijf weken, maar gebruikers kunnen ook losse ontspanningsoefeningen kiezen. Door aan te geven waar u bevindt en hoeveel tijd u heeft, vindt de app een geschikte oefening voor elk moment van de dag.
link: http://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

NFP adem app
De NFP helpt u met meer ontspanning en lucht.
De app is als NFP- adem te downloaden in de playstore en app-store

Zelfcompassie
Op www.zelfcompassie.nl vindt u meer informatie over het belang van het ontwikkelen van zelfcompassie bij de benadering van psychische klachten. Op www.vonkzelfbepaling.nl/testen vindt u de Nederlandse test voor zelfcompassie.

In Balans met Onrust
Op http://in-balans-met-onrust.blogspot.nl kunt u online diverse meditaties, ademhalings en ontspanningsoefeningen vinden.

Positieve gezondheid
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe dit is op te lossen. 
Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Op iph.nl leest u alles over positieve gezondheid als visie en kunt u met oefeningen aan de slag om zelf vanuit deze invalshoek te werken aan uw herstel.

 Cognitieve gedragstherapie

 

logo kras competentie design

Kras competentiedesign

drs. Christine Schipperus

Van Hellemondtstraat 11
1701 ER Heerhugowaard
06 53854831
Info@krascompetentiedesign.nl

LID VAN:

  • NIP         visitatie certificaat

 

 

Kras competentiedesign | Van Hellemondtstraat 11 | 1701 ER | Heerhugowaard | t: 06-538 548 31 | e: info@krascompetentiedesign.nl